Servicii

TRADUCERI AUTORIZATE

Traduceri efectuate de traducători autorizați de Ministerul Justiției și care poartă semnătura și ștampila traducătorului (nu implică legalizarea de către un notar public).

TRADUCERI AUTORIZATE + LEGALIZARE NOTARIALA

(legalizarea semnăturii traducătorului)

Traduceri executate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi care ulterior sunt legalizate de un notar public.

Vă rugăm reţineţi că numai traducerile efectuate după documente oficiale pot fi legalizate (documente emise de instituţii publice, notari, avocaţi, societăţi comerciale, prevăzute cu ştampila şi semnătura autorităţii emitente).

În acest caz la tariful pentru traducere se adaugă cel pentru legalizare (stabilit de biroul notarial).

TRADUCERI SPECIALIZATE în următoarele domenii:

  • tehnic: studii tehnice, manuale de utilizare, brevete, studii de fezabilitate, caiete de sarcini
  • medical si farmaceutic: fișe medicale, studii clinice, diagnostice, prospecte medicamente, brevete de produs
  • economic: bancar, dosare de finanțare, bilanțuri, rapoarte de audit, dosare de obținere credite
  • IT: manuale de utilizare, programe software, documentatie hardware
  • marketing și publicitate: anunțuri publicitare, site-uri, reclame, cataloage 

Interpretariat

Asiguram interpretariat pentru notariate, căsătorii la starea civilă, întâlniri de afaceri, delegații, convorbiri telefonice, conferințe, tratative comerciale, seminări, negocieri, interviuri angajare, alte evenimente.

Condiţii:

  • programarea se face înainte cu cel puțin 3 zile
  • se furnizează materiale informative
  • se asigură transportul, cazarea și masa interpretului

Corectură

Taxa de corectură este 50% din taxa de traducere.

Contacteaza-ne acum!

0724 956 310 topptrad@gmail.com

Traduceri medicale

Prospecte şi ambalaje medicamente, ghiduri medicale, studii clinice, diagnostice, articole medicale, chestionare medicale, analize medicale, reţete, bilete de ieşire din spital/de externare, echipament medical: manuale şi broşuri de prezentare

Traduceri tehnice

Manuale de utilizare şi întreţinere, procese tehnologice, specificaţii tehnice, caiete de sarcini, ghiduri de instalare, studii de fezabilitate, cataloage cu produse tehnice, documentaţie de protecţia muncii, planuri cadastrale, etc

Traduceri juridice

Contracte comerciale şi contracte sub semnătură privată, rapoarte judiciare, depoziţii, legi şi regulamente, certificate şi declaratii, sentinţe de divorţ, civile, penale, împuterniciri

Traduceri economice

Dosare de participare la licitaţii, adeverinţe/declaraţii de venit, dosare de finanţare, rapoarte de audit bancar, condiţii de creditare, bilanţuri, facturi, certificate constatatoare, acte ale societăţilor comerciale, contracte de vânzare-cumpărare, declaraţii vamale

Traduceri din/in limbile:

Engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, olandeză, catalană, norvegiană, suedeză, maghiară, rusă, ucraineană, slovenă, slovacă, sârbă, croată, bulgară, poloneză, greacă, arabă, ebraică, turcă, chineză, japoneză